o firmie

stempel bb

Stempel BB powstał w 1989 roku. Pocztkowo nasza oferta obejmowaa piecztki, w cigu 20 lat firma poszerzya wachlarz usug. Obecnie wiadczymy kompleksowe usugi poligraficzne, grawerskie i oczywicie piecztkarskie. Wasny sklep z artykuami biurowymi i szkolnymi dopenia nasz ofert.

Posiadamy nowoczesny laser grawerujco-tncy Trotec Speedy 300, który umoliwia nam grawerowanie ogromnej iloci medium, midzy innymi: piecztek, gadetów reklamowych, modeli architektonicznych, akcesoriów biurowych, trofeów, wyrobów szklanych, kart okolicznociowych i wiele innych
laser

Pena poligrafia - tak w skrócie mona okreli nasz ofert, technologie druku offsetowego, sito i tampon s dla nas codziennoci. Drukujemy plakaty, ulotki, kalendarze, etykiety, na gadetach, koszulkach, czapkach.

20 lat dowiadczenia w produkcji rónego rodzaju stempli, w tej chwili uywamy nowoczesnej technologii laserowej, jak i tradycyjnej. Kada wielko i rodzaj. Piecztki wielokolorowe nie s dla nas adnym problemem.

Zaprszamy do skorzystania z naszych usug


Stempel BB
ul. Poloniusza 11, 20-711 Lublin, tel.: 81 526 99 11, email: biuro@stempelbb.eu


pfr


made in:quaint.pl